Zamknij
REKLAMA

Obowiązki pracodawców

00.00, 23.10.2022 materiał partnera
pixabay

Pracodawcy mają obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy i płac pracowników oraz wypłacać im wynagrodzenie za pracę. Ponadto pracodawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy, a także za przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia.

Ochrona pracowników

Kodeks pracy chroni prawa pracowników i nakłada na pracodawców określone obowiązki. Pracodawcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników, wypłacania im wynagrodzenia za pracę oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. O innych obowiązkach można przeczytać na https://intereswpolsce.pl. Ponadto przestrzegają oni przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia, takich jak ustalanie i zmiany stawek wynagrodzenia, czy też udzielanie urlopów. Pracodawcy mają ponadto obowiązek ściągania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz opłacania podatków. Pracodawcy mogą też zostać obciążeni karami finansowymi lub karami więzienia w przypadku naruszenia przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia.

Szereg obowiązków

Podsumowując, pracodawcy mają szereg obowiązków wobec swoich pracowników, które są określone w przepisach prawnych. Są oni odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji czasu pracy, wypłacanie wynagrodzeń, zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia. Jeśli pracodawca narusza przepisy prawne, może zostać obciążony karami finansowymi lub karami więzienia. Obowiązki pracodawców wobec pracowników są określone w Kodeksie pracy. Są to m.in.: obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obowiązek wypłacania wynagrodzeń na czas oraz obowiązek szkolenia pracowników. Kodeks pracy określa, że pracodawca ma obowiązek między innymi:

- zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- dostosować stanowisko pracy do potrzeb pracownika, jeśli ma on jakieś ograniczenia wynikające z niepełnosprawności,

- przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- określić zakres obowiązków pracownika i przekazać mu informacje o sposobach ich wykonywania,

- monitorować stan zdrowia pracownika,

- zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ochrony osobistej.

Obowiązki pracowników

Pracodawca ma także obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, a w przypadku pracowników niepełnosprawnych - obowiązek prowadzenia ich dokumentacji medycznej. Ponadto pracodawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów BHP. Więcej informacji na temat obowiązków pracodawców można znaleźć w Kodeksie pracy oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązki pracowników wobec pracodawców oraz wobec współpracowników są określone w Kodeksie pracy. Są to m.in.: obowiązek wykonywania pracy na czas oraz zgodnie ze stanowiskiem i kwalifikacjami, obowiązek dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych osób w miejscu pracy, a także obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%