Zamknij
REKLAMA
wg stanowiska
StPr/22/0353
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

wg stanowiska
StPr/22/0354
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

wg stanowiska
StPr/22/0355
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- animacja kultury fizycznej i organu sportu masowego i rekreacji, wśród społecznej gminy Międzychód, - odpowiednie nagłośnienie imprez, - koordynacja zajęć sportowych klubów, stowarzyszeń sportowych oraz szkół na terenie obiektu MOSTiR, - obsługa komputera.
StPr/22/0338
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 850 PLN

według stanowiska
StPr/22/0340
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 079 PLN

według stanowiska
StPr/22/0341
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 079 PLN