Zamknij
REKLAMA
- podstawowe umiejętności techniczne, - predyspozycje do prac manualnych, - kierowanie ciągnikiem, - obsługa kosiarki, - drobne naprawy, - utrzymanie porządku w obiekcie MOSTiR
StPr/21/0201
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- sprzątanie przydzielonego piętra budynku szkoły oraz parteru, łącznika i sali gimnastycznej; - do codziennego sprzątania po zakończeniu zajęć lekcyjnych należy: * wietrzenie sprzątanych pomieszczeń, * zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg, * ścieranie kurzu z mebli i parapetów, * mycie tablic, * opróżnianie koszy na śmieci, * dbanie o czystość korytarza, * pielęgnowanie kwiatów, * po zakończeniu sprzątania sprawdzenie zabezpieczenia kranów, okien, drzwi i oświetlenia, - sprzątanie szkoły podczas ferii i wakacji: * wszystkie wyżej wymienione prace, * mycie okien, * mycie mebli, ławek, krzeseł, * pastowanie i froterowanie podłóg, - wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły a zleconych przez dyrektora szkoły.
StPr/21/0186
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

-prace budowlane
StPr/21/0184
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wg programu stażu
StPr/21/0182
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wg programu stazu
StPr/21/0183
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wg stanowiska
StPr/21/0164
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wg programu stażu
StPr/21/0145
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wg programu stażu
StPr/21/0146
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wg programu stażu
StPr/21/0080
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wg programu stażu
StPr/21/0081
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN