Zamknij
REKLAMA

-praca przy produkcji wszelkich wyrobów piekarniczych, -praca przy przygotowaniu półproduktów, -nadzór na wypiekiem produktów piekarniczych, -utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, -przestrzeganie warunków sanitarnych.
StPr/20/0226
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

- obsługa krajalnicy i krojenie chleba, - układanie towaru w wyznaczonych miejscach, - utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, -przestrzeganie warunków sanitarnych.
StPr/20/0227
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

-Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania, -Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości, -Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach, -Współpraca z drugim pracownikiem sprzątającym, a także z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na bieżące potrzeby przez nich zgłoszone, -Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, -Przestrzeganie warunków sanitarnych.
StPr/20/0228
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

-pomoc przy produkcji wszelkich wyrobów piekarniczych, -pomoc przy przygotowaniu półproduktów, -utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, -przestrzeganie warunków sanitarnych.
StPr/20/0229
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

- sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń i obiektów należących do spółki
StPr/20/0213
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

REKLAMA